-21%

READINGS IN PSYCHOLOGY

0 out of 5

48,000 تومان 38,000 تومان

آنچه در خصوص این کتاب باید بدانید
کتابی که پیش رو دارید در بر گیرنده متون تخصصی انگلیسی به چاپ رسیده ای است که در ده سال اخیر و برای دانشجویان روانشناسی،مشاوره ،علوم تربیتی و مدیریت اموزشی دانشگاه های انگلیسی زبان تدریس می شود. در ایران دانشجویان رشته روان شناسی چهار واحد درسی را با عنوان “متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی ” در برنامه تحصیلی خود دارند. این درس همچنین از جمله دروس کنکور کارشناسی ارشد و دکترا در تمامی رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی می باشد.
اهداف آموزشی این کتاب عبارتند از :
1. آشنایی با جدیدترین متون روانشناسی به انگلیسی
2. اشنایی با پیشوندها ، پسوندها و ریشه لاتین با توجه به طرز ساخت کلمه، یا کلمه سازی متون
3. آشنایی و درک بهتر واژگان ضروری که اکثرا از واژگان 504 ایلتس می باشد که معادل انگلیسی آنها به صورت پاورقی ثبت شده است .
4. شناخت و درک دقیق تری از تفاوت واژگان تخصصی که اغلب ترجمه فارسی یکسانی در متون به آنها اختصاص داده شده ولی در واقع تفاوت ظریفی بین آنها وجود دارد و در متن با علامت * مشخص شده و در کادری تفاوت آنها با کلمات نزدیک به آن مشخص شده است .
5. همچنین جهت تسلط بیشتر نمونه ای از آزمون های سراسری مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رشته روانشناسی همراه با یک دستورالعمل ساده برای پاسخ دهی به تست ها، در انتهای کتاب آورده شده است.
از انجا که مهارت درک مطلب متون تخصصی انگلیسی در اینده علمی و پژوهشی دانشجویان و متخصصین حائز اهمیت است ،این کتاب ابزار و منبع مناسبی برای دستیابی به ان می باشد .

دکتر فاطمه حاجی اربابی دکتر نوشین صبور اسماعیلی مازیار صفاریان طوسی