کتاب شخصیت تاریک

-33%

کتاب شخصیت تاریک

0 out of 5

30,000 تومان 20,000 تومان

شخصیت تاریک -E-book

در سالهای اخیر شاخه های علوم انسانی چون روانشناسان ، جامعه شناسان و مدیران در پژوهشهای خود به سمت سه ویژگی شخصیت ماکیاولی ،خودشیفتگی و جامعه ستیز متمرکز شده اند . ویژگی هایی که مجموعا تحت عنوان مدل سه گانه تاریک یا شخصیت تاریک شناخته می شود .این مدل شخصیت ،تلویحات زیادی در حیطه های زندگی انسان از چگونگی ارتباط با شریک زندگی تا تفکرات تجاری دارند .لازم به ذکر است این سه ویژگی زیر بالینی هستند و در محدوده ی طبیعی عملکرد می باشند .با این حال،آگاهی از شخصیت های سه گانه تاریک و نقاط قوت و ضعف انها می تواند به ما در جهت شناخت بیشتر اطرافیان و پیشرفت کمک کند.
در این کتاب از نگاه روانشناسی تکاملی و محیط اجتماعی با دو لنز خوش بینی و بد بینی در زندگی حرفه ای و تعاملات فردی سه گانه شخصیت تاریک مورد بررسی قرار می گیرد. شخصیت های تاریک ادبیات و سینما برجذابیت کتاب افزوده است .
مازیار صفاریان طوسی – دکتر محمدرضا صفاریان طوسی